payrolluitbesteden.nl

Payroll uitbesteden

Welkom op de website met uitleg en informatie over hoe u het beste uw personeels- en salarisadministratie omtrent uw werknemers met payroll in Nederland kunt uitbesteden.

Bent u als ondernemer en/of werkgever in Nederland misschien op zoek naar informatie over payroll, zoekt u een payrollbedrijf voor uw bedrijf of wilt u meer over de mogelijkheden van het uitbesteden van uw personeels- en salarisadministratie met payroll weten en wat dit kost? Stopt u dan met verder zoeken! Op al deze vragen geven wij u hieronder antwoord, uitleg en informatie.

Heeft u na het lezen hiervan echter nog verdere vragen of wilt u meer payroll informatie of uitleg over het uitbesteden van uw personeels- en salarisadministratie met payroll in Nederland van ons ontvangen? Vraagt u dan bij ons een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of scherpe payrollofferte voor uw bedrijf aan! Graag informeren wij u dan verder over alle mogelijkheden en voordelen van het uitbesteden van uw personeels- en salarisadministratie met payroll binnen uw bedrijf, de positieve gevolgen hiervan voor u, uw bedrijf, personeel, CAO, sector en/of branche en de bijbehorende payrolltarieven hierbij.

Vraag een gratis offerte over het uitbesteden met payroll aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Wat is het uitbesteden met payroll?

Bij de dienstverlening payroll besteedt u op papier het juridische werkgeverschap van 1 of meer van uw medewerkers aan een payrollbedrijf uit. Dit is ook direct het grote verschil tussen het uitbesteden van uw personeels- en salarisadministratie met payroll aan een payrollbedrijf en een loonadministratiekantoor of accountant in Nederland. Bij de laatste blijft u namelijk nog steeds juridisch de werkgever van uw personeel, met alle werkgeversrisico’s van dien.

Dit betekent dat u bij het uitbesteden van uw personeels- en salarisadministratie met payroll o.a. nog steeds wel zelf uw eigen medewerkers werft en selecteert en de werktijden, salarissen en arbeidsvoorwaarden (minimaal conform uw CAO) van uw medewerkers bepaalt. Verder verzorgt u ook nog steeds de planning, behoudt u het contact met uw medewerkers en vanuit de arbowetgeving houdt u ook nog steeds het toezicht op uw werkvloer (hier verandert er dus niets met het uitbesteden van uw personeels- en salarisadministratie met payroll!).

Het payrollbedrijf moet als juridische werkgever van uw medewerkers bij het uitbesteden van uw personeels- en salarisadministratie met payroll o.a. zorgen voor de betaling van de netto-salarissen en afdrachten loonbelasting, sociale lasten en pensioenpremies.

U huurt/least dus eigenlijk met payroll bij een payrollbedrijf uw eigen personeel terug, maar bent bij het uitbesteden van uw HR zaken aan een payrollbedrijf van alle administratieve rompslomp en werkgeversrisico’s verlost. Omdat u hierdoor meer tijd en geld voor belangrijkere zaken binnen uw bedrijf overhoudt, is dit dan ook voor veel ondernemers, werkgevers en/of payroll klanten in Nederland de belangrijkste reden om het juridisch werkgeverschap van zijn/haar personeel (meer dan 200.000 payrollwerknemers in Nederland) met payroll aan een payrollbedrijf uit te besteden. Laat ons u ook verder helpen en vraag daarom nu snel een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte voor het uitbesteden van uw personeels- en salarisadministratie met payroll bij ons aan!

Waarom uw personeelszaken aan een payrollbedrijf uitbesteden?

Onvoorstelbaar welke vragen er b.v. over verzuimverzekeringen, employeebenefits, pensioenen, arbodienst, UWV, Belastingdienst etc. allemaal op een ondernemer en/of werkgever in Nederland afkomen.

Als ondernemer en/of werkgever heeft u vaak geen zin en tijd om u zich daarin te verdiepen. Laat staan dat u alle juridische risico’s op personeelsgebied voor uw bedrijf kunt overzien. Een oplossing voor u en uw bedrijf is dan uw personeels- en salarisadministratie met de dienstverlening payroll aan een payrollbedrijf in Nederland uit te besteden!

Het payrollbedrijf wordt bij deze vorm van uitbesteden (outsourcen) administratief én juridisch de werkgever van uw werknemers. Zij draagt daardoor o.a. zorg voor arbeidscontracten, salarissen, ziektebegeleiding, volgens de Wet Verbetering Poortwachter en weet precies wanneer iemand op een vast arbeidscontract aanspraak kan maken. Zo komt u juridisch nooit meer voor verrassingen te staan, als u uw personeels- en salarisadministratie met payroll aan een payrollbedrijf uitbesteedt.

Vraag een gratis offerte over het uitbesteden met payroll aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Voor wie is het uitbesteden met payroll interessant?

In feite is het werken en uitbesteden van uw personeels- en salarisadministratie, i.v.m. kortlopende projecten of lange termijntrajecten, met payroll voor iedere organisatie, die met personeel in Nederland werkt, interessant. Dit komt doordat u met payroll bij een payrollbedrijf efficiënter inkoopt, uw werkgeversrisico’s beperkt, financiële voordelen behaalt en up to date kennis van wet- en regelgeving in Nederland met payroll bij een payrollbedrijf heeft.

Denkt u zich eens in dat u zich met het uitbesteden van uw personeels- en salarisadministratie met payroll aan een payrollbedrijf in Nederland niet meer hoeft te bekommeren over wet- en regelgeving omtrent arbeidsovereenkomsten en aanverwante zaken, geen aangiften van het UWV en Belastingdienst meer krijgt, geen kosten van een arbodienst en overige personeelsverzekeringen heeft en geen ziekmeldingen en verzuimbegeleiding meer hoeft te doen. Wat een rust en geld zou u dat opleveren!

Wat kost het uitbesteden met payroll?

De kosten die u bij een payrollconstructie heeft, zijn uit een aantal onderdelen opgebouwd. Wanneer u zelf in Nederland werknemers in dienst heeft, maakt uw bedrijf deze kosten ook. Hierbij heeft u echter rekening te houden met verschillende partijen. U besteedt bijvoorbeeld uw salarisadministratie aan een administratiekantoor uit en heeft een arbodienstcontract en ziekteverzuimverzekering bij een verzekeraar afgesloten. U betaalt deze diensten allemaal apart en u krijgt er voor iedere dienst/product weer extra administratief werk bij.

Door uw personeels- en salarisadministratie aan een payrollbedrijf uit te besteden, bespaart u op uw personeelskosten en bent u met deze payrollconstructie voor uw personeel vaak veel goedkoper uit.

De volgende personeelskosten zijn o.a. bij het uitbesteden van uw personeels- en salarisadministratie met payroll aan een payrollbedrijf inbegrepen: Brutoloon en werknemerspremies, werkgeverspremies, pensioen afdracht, reservering vakantie uren/dagen, reservering vakantiegeld, ziekte risico, arbodienst, salarisadministratie en contractbeheer.

Wij baseren onze payrolltarieven altijd op basis van het bruto uurloon, exclusief reserveringen vakantiegeld en -dagen, van een werknemer. Het payrolltarief wordt door dit bruto uurloon met een zogenaamde payrollfactor (omrekenfactor of loonsom) te vermenigvuldigen, berekend. Dit is ook in de detacherings- en uitzendbranche gebruikelijk. De hoogte van deze omrekenfactor wordt bij payroll mede bepaald door de functie, het soort arbeidsovereenkomst, CAO en ziekterisico.

U weet, als u uw personeels- en loonadministratie met payroll uitbesteedt, van te voren wat een werknemer u exact per uur kost, daar u alleen voor de daadwerkelijk gewerkte uren van uw werknemers betaalt. Bij ziekte of vakantie van een werknemer heeft u met payroll ook geen personeelskosten.

Werkt u tenslotte met uitzendkrachten en/of gedetacheerden, dan bent u met het uitbesteden van uw personeels- en salarisadministratie met payroll sowieso 10-20% goedkoper uit! Hierbij kunnen de tariefverschillen, indien u voor hen i.p.v. uitzenden/detacheren van payroll gebruikmaakt, soms wel tot enkele euro’s per uur oplopen.

Over ons

Wij van payroll uitbesteden kunnen elke MKB ondernemer en/of werkgever in Nederland een passende payrollconstructie tegen een scherp payrolltarief aanbieden. Vraag daarom nu direct bij ons een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte voor meer informatie over het uitbesteden van uw personeels- en salarisadministratie met payroll aan een payrollbedrijf en ontvang deze offerte binnen 24 uur, boordevol informatie voor u, uw bedrijf en personeel over het uitbesteden van uw personeels- en salarisadministratie met payroll.

Vraag een gratis offerte over het uitbesteden met payroll aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Payrollbedrijven in Nederland

Aan de volgende payrollbedrijven kunt u ook uw personeels- en salarisadministratie met payroll uitbesteden. Diverse bedrijven, ondernemers en/of werkgevers door heel Nederland hebben dit al reeds bij hen gedaan. Hierdoor hebben zij inmiddels enkele 10.000en medewerkers bij diverse bedrijven in verschillende branches en plaatsen in Nederland op de payroll staan.

Persoonality Payrolling, Driessen Payroll, Pflex, Kolibrie Payroll, Tempo-Team Payroll, Connexie Payroll, Repay Payroll, Payroll Select, Payroll Talent, Please Payroll, Pay for People Payroll, Nedflex Payrolling, WePayPeople, Payroll Company, Payned Payrolling, PRO Payroll, Payper, Fortium Payroll en Next Payroll.

Voordelen van payroll uitbesteden

Naast de bovengenoemde redenen (tijdswinst en gemak) zijn ook de volgende voordelen van het uitbesteden van uw personeels- en salarisadministratie met payroll voor veel ondernemers en/of werkgevers in Nederland doorslaggevend om te gaan payrollen.

Lagere personeelskosten met payroll uitbesteden

Dankzij schaalvergroting en lage overheadkosten kunnen wij uw personeels- en loonadministratie met payroll voor scherpe payrolltarieven doen. In veel gevallen bent u met het uitbesteden van uw personeel met payroll vaak goedkoper uit dan wanneer u uw medewerkers zelf in dienst zou hebben. U bespaart namelijk aanzienlijk op de kosten van uw eigen loon- en contractadministratie, accountantskosten, arbokosten en niet te vergeten ziektekosten, wanneer u deze zaken binnen uw bedrijf met payroll uitbesteedt. Bovendien bent u met payroll in Nederland veel goedkoper uit dan wanneer u met een uitzendbureau en/of detacheringsbureau samenwerkt. Dit betekent dat als u in plaats van uitzenden en/of detacheren van payroll gebruikmaakt, u soms wel enkele euro's per uur kunt besparen!

Personeelskosten vooraf inzichtelijk met payroll uitbesteden

U weet wanneer u uw personeels- en loonadministratie met payroll uitbesteedt vooraf wat uw personele kosten zullen zijn, zodat u hier in uw loonkostenberekeningen, budgettering, calculaties en/of offertes rekening mee kunt houden. U betaalt namelijk bij payroll een vast payrolltarief over de daadwerkelijk gewerkte uren van uw medewerkers en ontvangt hiervan periodiek één factuur. Zo heeft u als voordeel op ieder moment en plaats 24/7 een zeer nauwkeurige inzage in uw totale salaris- en personeelskosten van uw bedrijf, als u uw personeels- en loonadministratie met payroll aan een payrollbedrijf in Nederland uitbesteedt.

Minder administratie met payroll uitbesteden

Facturen en/of aangiften van instanties zoals het UWV, Belastingdienst, diverse pensioenen aanverwante verzekeringen, arbodienst, verzuimverzekering en accountants (met betrekking tot salaris- en personeelsadministratie) ontvangt u niet meer als u uw personeels- en salarisadministratie met payroll aan een payrollbedrijf uitbesteedt. U kunt dus bij gebruik van payroll als voordeel uw arbodienst en ziekengeldverzekering opzeggen en u heeft daarnaast niet meer met de stijgende werkgeverslasten in uw branche te maken. U heeft immers bij het uitbesteden van uw personeels- en salarisadministratie met payroll aan een payrollbedrijf in Nederland geen personeel meer in dienst!

U blijft de baas binnen uw bedrijf met payroll uitbesteden

In de praktijk blijft u bij het uitbesteden van uw personeels- en loonadministratie met payroll aan een payrollbedrijf in Nederland voor uw personeel gewoon nog steeds 'de baas' binnen uw bedrijf. Dit betekent dat het payrollbedrijf slechts als uw externe afdeling P&O en salarisadministratie bij payroll fungeert. U blijft met payroll namelijk nog steeds voor de dagelijkse gang van zaken binnen uw bedrijf, echter zonder alle werkgeversrisico’s, regeltjes en formulieren, verantwoordelijk. Voor uw werknemers betekent dit dat er feitelijk ook niet veel met het uitbesteden van uw personeels- en loonadministratie met payroll aan een payrollbedrijf verandert. Behalve dat zij als voordeel te allen tijde 24/7 met hun vragen op een professionele dienstverlener, op het gebied van personeel en organisatie, kunnen terugvallen.

Geen werkgeversrisico's met payroll

Uw huidige en/of nieuw geworven medewerkers werken dus exclusief voor u, maar staan bij het payrollbedrijf op de loonlijst (= payroll vertaalt uit het Engels). Dit betekent dat het payrollbedrijf als voordeel voor u hierdoor volledig verantwoordelijk voor al uw arbeidsrechtelijke werkgeversrisico's aangaande uw medewerkers is. U heeft bij het uitbesteden van uw personeels- en loonadministratie met payroll aan een payrollbedrijf namelijk geen personeel meer op papier in dienst. U moet hierbij dus o.a. denken aan ziekteverzuimbegeleiding, re-integratiebegeleiding, uitvoeren Wet poortwachter en allerhande arbeidsrechtelijke juridische conflicten.

Geen kosten bij ziekte met payroll uitbesteden

Omdat u geen juridisch werkgever van uw (nieuwe) medewerkers bij payroll meer bent, betekent dit dat u als voordeel ook de kosten van het ziekteverzuim, re-integratie en alle bijbehorende administratieve verplichtingen bij het uitbesteden van uw personeels- en loonadministratie met payroll niet meer heeft.

Gratis deskundig advies bij ons

Met welk personeelsvraagstuk u en/of uw medewerkers ook te maken hebben, door de aanwezige kennis bij ons hoeft u maar 1 telefoontje te plegen om gratis (bij uw accountant betaalt u nu per minuut!) antwoord te krijgen op uw vraag. Daarnaast wordt door ons ook o.a. het pensioen en collectieve verzekeringen voor uw personeel bij het uitbesteden van uw personeels- en loonadministratie met payroll geregeld. U ziet aan uw medewerkers wordt door ons bij payroll ook gedacht. Na dit alles te hebben gelezen, wilt u misschien nog meer over wat het uitbesteden van uw personeels- en loonadministratie met payroll voor u, uw medewerkers en bedrijf in Nederland verder kan betekenen weten? Vraag daarom nu snel een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte over het uitbesteden van uw personeels- en loonadministratie met payroll aan een payrollbedrijf voor u, uw bedrijf en personeel bij ons aan!