payrolluitbesteden.nl

Payroll uitbesteden

Welkom op de website met uitleg en informatie over hoe u het beste uw personeels- en salarisadministratie omtrent uw werknemers met payroll in Nederland kunt uitbesteden.

Bent u als ondernemer en/of werkgever in Nederland misschien op zoek naar informatie over payroll? Zoekt u een payrollbedrijf voor uw bedrijf? Of wilt u meer over de mogelijkheden van het uitbesteden van uw personeels- en salarisadministratie met payroll weten? Stopt u dan met verder zoeken! Op al deze vragen geven wij u hieronder allereerst antwoord, uitleg en informatie.

Meer informatie over payroll uitbesteden

Heeft u na het lezen hiervan echter nog verdere vragen. Of wilt u meer informatie of uitleg over het uitbesteden van uw personeels- en salarisadministratie met payroll in Nederland van ons ontvangen? Vraagt u dan bij ons een gratis geheel vrijblijvend payrolladviesgesprek of scherpe payrollofferte voor uw bedrijf aan! Graag informeren wij u dan verder over alle mogelijkheden en voordelen van het uitbesteden van uw personeels- en salarisadministratie met payroll binnen uw bedrijf. O.a. de positieve gevolgen hiervan voor u, uw bedrijf, personeel, CAO, sector en/of branche en de bijbehorende payrolltarieven hierbij.

Vraag een gratis offerte over het uitbesteden met payroll aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Wat is uitbesteden met payroll?

Bij payroll besteedt u op papier het juridische werkgeverschap van 1 of meer van uw medewerkers aan een payrollbedrijf uit. Dit is ook direct het grote verschil tussen het uitbesteden van uw personeels- en salarisadministratie met payroll aan een payrollbedrijf en een loonadministratiekantoor of accountant in Nederland. Bij de laatste blijft u namelijk nog steeds juridisch de werkgever van uw personeel, met alle werkgeversrisico’s van dien.

Wat doet u nog zelf bij payroll

Bij het uitbesteden van uw personeels- en salarisadministratie met payroll werft en selecteert u o.a. nog steeds zelf uw eigen (nieuwe) werknemers. Bepaalt u de werktijden, salarissen en arbeidsvoorwaarden (minimaal conform uw CAO) van uw werknemers. Verzorgt u de planning, c.q. roostering, en houdt u ook nog steeds vanuit de Arbowetgeving het contact met uw werknemers op de werkvloer. Zoals u ziet verandert er dus niet veel met het uitbesteden van uw personeels- en salarisadministratie met payroll!

Het payrollbedrijf moet als juridische werkgever van uw medewerkers bij payroll o.a. nu zorgen voor de betaling van de nettosalarissen en afdrachten loonbelasting, sociale lasten en pensioenpremies.

Waarom van payroll gebruikmaken?

U huurt/least dus eigenlijk met payroll bij een payrollbedrijf uw eigen personeel terug. Maar bent bij het uitbesteden van uw HR zaken aan een payrollbedrijf van alle administratieve rompslomp en werkgeversrisico’s verlost. Omdat u hierdoor meer tijd en geld voor belangrijkere zaken binnen uw bedrijf overhoudt.

Is dit dan ook voor veel ondernemers, werkgevers en/of payroll klanten in Nederland de belangrijkste reden om het juridisch werkgeverschap van zijn/haar personeel met payroll aan een payrollbedrijf uit te besteden. Er zijn daardoor momenteel meer dan 200.000 payrollwerknemers dagelijks in Nederland werkzaam.

Laat ons u ook verder helpen en vraag nu snel een gratis geheel vrijblijvend payrolladviesgesprek of payrollofferte voor het uitbesteden van uw personeels- en salarisadministratie met payroll bij ons aan!

Waarom uw personeelszaken aan een payrollbedrijf uitbesteden?

Onvoorstelbaar welke vragen er b.v. over verzuimverzekeringen, employeebenefits, pensioenen, arbodienst, RIE, UWV, Belastingdienst etc. allemaal op een ondernemer en/of werkgever in Nederland afkomen.

Als ondernemer en/of werkgever heeft u vaak geen zin en tijd om u zich daarin te verdiepen. Laat staan dat u alle juridische risico’s op personeelsgebied voor uw bedrijf kunt overzien. Een oplossing voor u en uw bedrijf is dan uw personeels- en salarisadministratie met payroll aan een payrollbedrijf in Nederland uit te besteden!

Het payrollbedrijf wordt bij deze vorm van uitbesteden (outsourcen) administratief én juridisch de werkgever van uw werknemers. Zij draagt daardoor o.a. zorg voor arbeidscontracten, salarissen, ziektebegeleiding, volgens de Wet Verbetering Poortwachter. Maar weet ook precies wanneer iemand op een vast arbeidscontract aanspraak kan maken. Zo komt u, als u uw personeels- en salarisadministratie met payroll aan een payrollbedrijf uitbesteedt, juridisch nooit meer voor verrassingen te staan.

Vraag een gratis offerte over het uitbesteden met payroll aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Voor wie is uitbesteden met payroll interessant?

In feite is het uitbesteden van uw personeels- en salarisadministratie met payroll voor zowel kortlopende als lange termijn projecten voor iedere organisatie, die met werknemers in Nederland werkt interessant. Dit komt doordat u met payroll efficiënter inkoopt en risico’s beperkt. Financiële voordelen behaalt en up to date kennis van wet- en regelgeving in Nederland heeft.

Denkt u zich eens in dat u zich met het uitbesteden van uw personeels- en salarisadministratie met payroll niet meer over CAO-wijzigingen, wet- en regelgeving omtrent arbeidsovereenkomsten en aanverwante zaken in Nederland hoeft te bekommeren. Geen aangiften meer van het UWV en Belastingdienst met payroll krijgt. Geen kosten van pensioenfondsen, personeelsverzekeringen en arbodienst heeft. En tenslotte geen ziekmeldingen en verzuimbegeleiding meer hoeft te doen. Wat een geld en kostenbesparing zouden u dat opleveren!

Wat kost het uitbesteden met payroll?

De kosten die u bij een payrollconstructie heeft, zijn uit een aantal onderdelen opgebouwd. Wanneer u zelf in Nederland werknemers in dienst heeft. Maakt uw bedrijf deze kosten ook. Hierbij heeft u echter met verschillende partijen rekening te houden. U besteedt bijvoorbeeld uw salarisadministratie aan een administratiekantoor uit. Daarnaast heeft u een arbodienstcontract en ziekteverzuimverzekering bij een verzekeraar afgesloten. U betaalt deze diensten allemaal apart en krijgt er voor iedere dienst/product weer extra administratief werk bij.

Door uw personeels- en salarisadministratie aan een payrollbedrijf uit te besteden. Bespaart u op uw personeelskosten en bent u daardoor vaak veel goedkoper uit.

De volgende personeelskosten zijn o.a. bij het uitbesteden van uw personeels- en salarisadministratie met payroll aan een payrollbedrijf inbegrepen. Brutoloon en werknemerspremies, werkgeverspremies, pensioen afdracht, reservering vakantie uren/dagen, reservering vakantiegeld, ziekte risico, arbodienst, salarisadministratie en contractbeheer.

Vaste all-in payrolltarieven

Wij van ‘Payroll Uitbesteden’ baseren onze payrolltarieven altijd op basis van het bruto uurloon, exclusief reserveringen vakantiegeld en -dagen, van een werknemer. Het payrolltarief wordt door dit bruto uurloon met een zogenaamde payrollfactor (omrekenfactor of loonsom) te vermenigvuldigen berekend. Dit is ook in de detacherings- en uitzendbranche gebruikelijk. De hoogte van deze omrekenfactor wordt bij payroll mede door de functie, het soort arbeidsovereenkomst, CAO en ziekterisico bepaald.

U weet van te voren, als u uw personeels- en loonadministratie met payroll uitbesteedt, wat een werknemer u exact per uur kost. Dit komt doordat u alleen voor de daadwerkelijk gewerkte uren van uw werknemers betaalt. Bij ziekte of vakantie van een werknemer heeft u met payroll ook geen personeelskosten.

Werkt u tenslotte met uitzendkrachten en/of gedetacheerden. Dan bent u met het uitbesteden van uw personeels- en salarisadministratie met payroll sowieso 10-20% goedkoper uit! Hierbij kunnen de tariefverschillen, indien u voor hen i.p.v. uitzenden/detacheren van payroll gebruikmaakt, soms wel tot enkele euro’s per uur oplopen. U dient dan wel zelf uw eigen werknemers te werven en selecteren

Over Payroll Uitbesteden

Wij van ‘Payroll uitbesteden’ kunnen elke MKB-ondernemer en/of werkgever in Nederland (maar ook België en/of Duitsland) een passende payrolloplossing tegen een scherp payrolltarief aanbieden.

Vraag daarom nu direct bij ons een gratis geheel vrijblijvend payrolladviesgesprek of payrollofferte voor meer informatie over het uitbesteden van uw personeels- en salarisadministratie met payroll aan.
U ontvangt deze offerte boordevol informatie over het uitbesteden van uw personeels- en salarisadministratie met payroll dan binnen 24 uur!

Vraag een gratis offerte over het uitbesteden met payroll aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Payrollbedrijven in Nederland

Aan de volgende payrollbedrijven kunt u net als aan ons ook uw personeels- en salarisadministratie met payroll uitbesteden. Diverse bedrijven, ondernemers en/of werkgevers door heel Nederland hebben dit al reeds bij hen gedaan. Hierdoor hebben zij inmiddels enkele 10.000en medewerkers bij diverse bedrijven in verschillende branches en plaatsen in Nederland op de payroll staan.

Payrollbedrijven

Abflexkracht payroll, Adecco Payroll, BC Group Payroll, Com.pas Payrolling, Connexie Payroll, Devocare Payroll, Driessen Payroll, FlexExpert Payroll B.V., Fortium Payroll B.V., Get Payrolling BV, GJ Pay-Roll BV, Holland Payroll B.V., Koers Oost Payroll B.V., Kolibrie Payroll, Lean Payroll Service B.V. Level One Payroll, Manpower Payroll Solutions, Nedflex Payrolling, Next Payroll B.V., One Payroll, Pay to Payroll, Pay for People Payroll B.V., Pay for People Payroll, Payroll Nederland, Payper. Payroll Professionals B.V., Payroll Select, Persoonality Payrolling, Please Payroll B.V., Pro Payroll, P-services Payroll, Randstad Payroll Solutions. Renew Payroll B.V., Repay HRM B.V., Select Payrolling, Servorg Payroll BV, Smart Payroll Services BV, Tempo-Team Payroll Services, Tentoo Payroll B.V., WePayPeople Payroll, Wijco Payrolling.

Voordelen van payroll uitbesteden

Naast de bovengenoemde redenen (tijdswinst en gemak) zijn ook de volgende voordelen van het uitbesteden van uw personeels- en salarisadministratie met payroll aan een payrollbedrijf voor veel ondernemers en/of werkgevers in Nederland doorslaggevend om van payroll gebruik te maken.

Lagere personeelskosten met payroll uitbesteden

Dankzij schaalvergroting en lage overheadkosten kunnen wij uw personeels- en loonadministratie met payroll voor scherpe payrolltarieven doen. In veel gevallen bent u met payroll vaak goedkoper uit dan wanneer u uw medewerkers zelf in dienst zou hebben. U bespaart namelijk aanzienlijk op de kosten van uw eigen loon- en contractadministratie, accountantskosten, Arbo kosten en niet te vergeten ziektekosten. Bovendien bent u met payroll in Nederland veel goedkoper uit dan wanneer u met een uitzendbureau en/of detacheringsbureau samenwerkt. Dit betekent dat als u in plaats van uitzenden en/of detacheren van payroll gebruikmaakt. U soms wel enkele euro's per uur kunt besparen!

Personeelskosten vooraf inzichtelijk met payroll

U weet wanneer u uw personeels- en loonadministratie met payroll uitbesteedt vooraf wat uw personele kosten zullen zijn. Dit zodat u hier in uw loonkostenberekeningen, budgettering, calculaties en/of offertes rekening mee kunt houden. U betaalt namelijk bij payroll een vast payrolltarief over de daadwerkelijk gewerkte uren van uw medewerkers en ontvangt hiervan periodiek één factuur. Zo heeft u als u uw personeels- en loonadministratie met payroll aan een payrollbedrijf in Nederland uitbesteedt. Op ieder moment en plaats 24/7 een zeer nauwkeurige inzage in uw totale salaris- en personeelskosten van uw bedrijf,

Minder administratie met payroll uitbesteden

Kosten, facturen en/of aangiften van instanties, zoals het UWV, Belastingdienst, diverse pensioenen aanverwante verzekeringen, arbodienst, verzuimverzekering en accountants (m.b.t. salaris- en personeelsadministratie) ontvangt u niet meer bij payroll. U kunt dus bij payroll als voordeel uw arbodienst en ziekengeldverzekering opzeggen. En u heeft daarnaast niets meer met de stijgende werkgeverslasten en kosten in uw branche te maken. U heeft immers bij payroll als voordeel geen werknemers meer in dienst!

Vraag een gratis offerte over het uitbesteden met payroll aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

U blijft de baas binnen uw bedrijf met payroll

In de praktijk blijft u bij payroll voor uw werknemers nog steeds 'de baas' binnen uw bedrijf. Dit betekent dat het payrollbedrijf slechts als uw externe afdeling P&O en salarisadministratie bij payroll fungeert. U blijft met payroll namelijk nog steeds voor de dagelijkse gang van zaken binnen uw bedrijf verantwoordelijk. Echter zonder alle werkgeversrisico’s, regeltjes en formulieren. Voor uw werknemers betekent dit dat er feitelijk ook niet veel met het uitbesteden van uw personeels- en loonadministratie met payroll aan een payrollbedrijf verandert. Behalve dat zij als voordeel te allen tijde 24/7 met hun vragen op een professionele dienstverlener op het gebied van personeel en organisatie kunnen terugvallen.

Geen werkgeversrisico's met payroll uitbesteden

Uw huidige en/of nieuw geworven medewerkers werken dus exclusief voor u. Maar staan bij het payrollbedrijf op de loonlijst (= payroll vertaalt uit het Engels). Dit betekent dat het payrollbedrijf hierdoor volledig verantwoordelijk voor al uw arbeidsrechtelijke werkgeversrisico's aangaande uw medewerkers is. U heeft bij het uitbesteden van uw personeels- en loonadministratie met payroll namelijk geen personeel meer op papier in dienst. U moet hierbij dus o.a. denken aan ziekteverzuimbegeleiding, re-integratiebegeleiding, uitvoeren Wet poortwachter en allerhande arbeidsrechtelijke juridische conflicten.

Geen kosten bij ziekte met payroll uitbesteden

Omdat u geen juridisch werkgever van uw (nieuwe) medewerkers bij payroll meer bent. Betekent dit dat u ook de kosten van het ziekteverzuim, re-integratie en alle bijbehorende administratieve verplichtingen niet meer heeft.

Gratis deskundig advies bij ons

Met welk personeelsvraagstuk u en/of uw werknemers ook te maken hebben. Door de aanwezige kennis bij ons hoeft u maar 1 telefoontje te plegen om gratis antwoord te krijgen op uw vraag. Bij uw accountant kost iedere minuut u vaak geld! Daarnaast wordt door ons ook o.a. het pensioen en collectieve verzekeringen voor uw personeel bij payroll geregeld. U ziet aan uw medewerkers wordt door ons van 'Payroll Uitbesteden' ook gedacht. Na dit alles te hebben gelezen. Wilt u misschien nog meer over wat het uitbesteden van uw personeels- en loonadministratie met payroll voor u verder kan betekenen weten? Vraag daarom nu snel een gratis geheel vrijblijvend payrolladviesgesprek of payrollofferte over het uitbesteden met payroll bij ons aan!